ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΙΤΕ

Στο Αλογομουρης θα υπάρχουν δυο ειδών αναρτήσεις . Αναρτήσεις που θα έχουν όλα τα συστήματα που υπάρχουν παγκόσμια και αναρτήσεις από τον Αλογομούρη και την ομάδα του οι οποίες είναι στρατηγικές και συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί και εγκριθεί. Σε κάθε ανάρτηση στο τέλος της θα υπάρχουν μια από τις τρεις ένδειξης , η ένδειξη aproove που σημαίνει ότι το σύστημα εγκρίνεται και οι χρήστες θα μπορούν με το πέρασμα του χρόνου να ψηφίζουν την απόδοση του και με σχόλια να προσπαθούν για την βελτίωση της. Η ένδειξη denied που σημαίνει ότι το έχουμε απορρίψει άλλα και πάλι οι χρήστες θα μπορούν να ψηφίζουν οι να αφήνουν σχόλια για καλυτέρευση η διαφορετική μεθοδολογία στο σύστημα . Τέλος η ένδειξη με τον master (foto) η οποία σημαίνει ότι ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΣΒΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ότι αν δεν βγάλετε λεφτά με το σύστημα καλύτερα να ξεκινήσετε νέα καριέρα σαν ψαράς!!
Τώρα οι καλύτεροι και πιο ενεργοί σχολιαστές θα έχουν μεγαλύτερη προσοχή και καθοδήγηση ακόμα και με συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο έξω από το σίτε με skype. Αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να συμμετέχετε ενεργά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πραγματική χρήσιμη πληροφορία.Άρα οι συμμετέχοντες έχουν και τον πρώτο λόγο σε εξυπηρέτηση . Στα δεξιά κάτω θα δείτε ότι υπάρχει πεδίο που αναγράφει τους πιο ενεργούς.
                                                                                    
                                                                                    ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ

                                                                                 ΜΑΣΤΕΡ 
                                                    
                                                   

Popular Posts